تجربیات موفق

عنوان تجربه

تجربه موفق من این بود که منتظر نشدم معطل نشدم با سرمایه ای که داشتم کوچک شروع کردم کم کم که درآمدم افزایش پیدا می کرد کسب و کارم را توسعه دادم الان ام خیلی موفقم.
تجربه # موفق

عنوان تجربه

موفقیتی که من کسب کردم هر وقت همه چیز در کسب و کارم بهم می ریخت من فقط به فروش می چسپیدم باعث می شد درآمدم افزایش پیدا کنه با افزایش فروش همه مشکلات حل شدند.
تجربه # موفق

عنوان تجربه

بزرگ کردن کسب و کارم بدون داشتن مهارت مدیریتی باعث شده من ضعیف بشم نمی توانم پرسنل ام را مدیریت کنم فقط حالم را بد می کنه نمی توانم توسعه بدم.
تجربه # موفق
دسته بندی