وظایف بیزینس کوچ

وظایف بیزینس کوچینگ چیست؟

آیا بیزینس کوچینگ صرفاً یک نهاد مشاوره‌ای است و یا قرار است تا مسئولیت‌های عمل‌گراتری داشته باشد؟ واژه…