شبکه سازی

از کجا متوجه می شوید آینده کسب و کارتون چی میشه؟
کجا رقبا را بررسی می کنید؟
چطور کسب و کارتون را توسعه می دهید؟
جواب همه این ها در نمایشگاه است.
آیا در نمایشگاه کسب و کارتان شرکت کردید؟

دانلود ویدیو